Bättre samverkan ska stärka konsten i Huddinge

Det behövs nya strukturer för samverkan när det gäller beställning och hantering av offentlig konst i kommunen. Det var en av slutsatserna när HKKV bjöd in till ett samtal om konsten i Huddinge.

Fr v. Michael Hagström,(s) ers. Kultur- och fritidsnämnden, Vibeke Bildt, (l), ordf. Kultur- och fritidsnämnden, Håkan Bull, ordf. Huddinge Konstnärsklubb, Madeleine Engfeldt-Julin, moderator Huddinge Konstnärsklubbs Vänner

Fr v Michael Hagström (s) ers. Kultur- och fritidsnämnden, Vibeke Bildt (l) ordf. Kultur- och fritidsnämnden, Håkan Bull ordf. Huddinge Konstnärsklubb, Madeleine Engfeldt-Julin moderator Huddinge Konstnärsklubbs Vänner. Foto: Thomas Julin

Inledningsvis fick var och en i panelen presentera sin vision om hur satsningarna på konsten i Huddinge ska se ut. Vibeke Bildt ansåg att den process som pågår i Hagastaden där man tagit fram en bred folklig process för utsmyckningen och där även idrottsanläggningar ingår vore en vision för Huddinge. Michael Hagström anslöt sig till detta synsätt och efterlyste mera delaktighet i besluten. Håkan Bull nöjde sig med att ta ett historiskt grepp och drog statistik över antalet beställda offentliga konstverk sedan 1952. Dessa hade minskat betydligt de senaste åren och ansågs vara betecknande för det splittrade ansvaret och bristande intresset för dessa frågor mellan det kommunala bostadsbolaget Huge och kommunen. Huge hade bjudits in för att delta i panelen – inte minst mot bakgrund av att ett antal konstverk tagits bort ifrån Huddinge centrum vilket upprört många. Huge avböjde att vara med, men skickade skriftligt några beslut som tagits av bolaget och som lästes upp av moderatorn.

Det framgick mycket klart av politikerna i panelen att det behövs nya strukturer för samarbete mellan kommunen och bostadsbolaget i dessa frågor. Ett initiativ hade tagits redan samma dag då Huge haft ett möte med kommunens kultur- och fritidsdirektör.

Enprocentmålet nära!

Under kvällen framkom att det medborgarförslag som konstnären Gun Lindblad lämnat in angående  att kommunen skulle anta ett en-procentsmål för beställning av offentlig konst i samband med nybyggnation hade behandlats och antagits i nämnden. Förslaget går upp till beslut i kommunfullmäktige vid kommande sammanträde i november. Samtidigt visade det sig att Huge, i mailet som skickades samma dag till moderatorn, antagit ett principbeslut om satsningar på konst med 0,5 procent av projektkostnaden men endast för samhällsbyggnader. Om det fanns pengar över i samband med bostadsbyggen så skulle pengar satsas på konst även där.

Detta överensstämmer dock inte med Kultur- och fritidsnämndens syn och visar på det stora behovet till samsyn och styrning mellan kommunen och Huge.

Kommunen håller på att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program  och här kommer bl a den sneda fördelningen av kön och utländsk härkomst när det gäller beställningar av offentliga konstverk tas upp. De flesta konstverk i kommunen är gjorda av svenska män. Det framkom i en inventering som gjorts av den offentliga konsten i kommunen i en uppsats av Matilda Sjöblom på Södertörns Högskola.

Vid frågan om varför kommunen organisationsmässigt hade fört ihop Konst och bibliotek med en ansvarig chef  så fanns egentligen inget annat svar än att förvaltningen beslutat så. Den ansvarige chefen Nick Johnson Jones var tyvärr inte närvarande. Intressant hade varit att veta hur man ska integrera de två. Ett ämne för ett kommande samtal.

Avslutningsvis, om vi ska få ett ökat utbud av offentlig konst och aktiviteter inom området behöver alla engagera sig mera och en större samverkan mellan aktörer uppstår.

Samverkan, samverkan, samverkan! som Vibeke Bildt utropade i sitt slutord

Mötesplatser som den vi hade på demokratidagarna i Fullersta gård behöver bli flera av . Närmast ligger uppföljningen av en-procentsmålet i november!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.