Tidigare program

HKKvänners tidigare program

Huddinge Konstnärsvänner har ett tiotal programpunkter varje termin . Vi publicerar programmet i början av våren och i början av hösten. De allra flesta programpunkter sker i samarrangemang med Huddinge Konstnärsklubb. Här samlar vi tidigare program

Program höst 2018

Program  HKKV vår 2018 

Broschyr HKKV_ht2017

Program HKKV vår 2017

Program HKKV höst 2016

HKKV Program 2015