HKK

Huddinge Konstnärsklubb

Huddinge KonstnärsKlubb/HKK är en organisation och mötesplats för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun.

Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet. HKK består idag av drygt 30 konstnärer.

HKK driver utställningsverksamhet i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och det kommunala fastighetsbolaget Huge. Här bedrivs en verksamhet med inhemska och utländska utställare riktad till och för Huddingeborna.

HKKs styrelse 2020

Ordförande: Hanna Herder
Vice ordförande: Yvonne Sonstrand
Sekreterare: Nina Johansson
Kassör: Kim Stensland

Ledamöter: Kajsa Wikström

E-post: info@huddingekonstnarsklubb.se

Facebook: leta efter Huddinge Konstnärsklubb

Hemsida: www.huddingekonstnarsklubb.se