Program

Program hösten 2023

Programmet kan laddas ned genom att klicka på länken: HKKV Program våren 2023

Programmet innehåller aktuella utställningar samarrangerade av Huddinge Konstnärsklubb, HKK, och Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, HKKV. Dessutom normalt sett, när pandemin inte sätter stopp, HKKVs konstnärsaftnar, ateljébesök, konstvandringar mm.

Samtliga utställningar (såtillvida inget annat framgår ) äger normalt sett rum i Flygeln, Fullersta gård, Fullerstagårdsväg 18 i Huddinge. Pendeltåg till Huddinge station. promenad 400 meter.

Öppettider är lördag-söndag 12-16 (såtillvida inget annat framgår). För eventuella sena ändringar i utställningsprogram eller tider hänvisar vi till vår hemsida under nyheter.