Medlemsförmåner

Som medlem kan du ta del av nedanstående förmåner och aktiviteter

  • Del i HKKVs konstlotteri
  • Information om utställningar arrangerade av HKK
  • Konstaftnar och ateljébesök
  • Workshops och föreläsningar
  • 20 procent rabatt vid inköp av konst i Flygeln, Fullersta gård
  • I mån av plats delta i HKKVs Målargrupp