Eleonor Ryding-Thunholm

Eleonor låter färgerna tala

Jag åkte till Järna där Eleonor har sin ateljé som hon delar med andra konstnärer. Ateljén ligger i Kulturcentrum i Järna – en plats för dialog kring vår tids frågor, behov och möjligheter. Antroposofins ideologi är insipirationskällan där nuet är korsvägen för tillvarons olika dimensioner – tid och evighet, liv och död, ande och materia.

Eleonor Ryding Thunholm i sin ateljé i Järna

Eleonor Ryding Thunholm i sin ateljé i Järna.                                        Foto: MEJ

Någon tipsade Eleonor om verksamheten i Järna och när hon efter ett års utbildning i textil kom hit – hon gör en gest runt i det rum där vi sitter i hennes ateljé, kände hon, att ”här vill jag vara”. Hon utbildade sig på Rudolf Steinerseminarier i tre år och landade i den ateljé som vi nu sitter i.

Bildspråket har alltid funnits

Jag frågar henne om hon alltid vetat att hon ville bli konstnär.

– Ja, redan i skolan hittade jag mitt ämne – Bild.

Då fanns bara oklara tankar om vad hon skulle bli när hon blev vuxen, men bildspråket har alltid funnits där.

När jag kommer in i ateljén, som Eleonor delar med andra konstnärer, har hon gjort plats och ställt upp tavlor utmed väggar och på bord. För att jag bättre skulle kunna få en överblick. Det första intrycket är att det är många tavlor jag ser framför mig, och att många av dem är påfallande stora. 100 cm x 120 cm eller mer är storlekar som Eleonor arbetar med. Men inte bara – De mindre tavlorna kan vara 60 x 60 cm som exempel. De stora tavlorna bidrar förstås till den överväldigande intrycket jag får. Färgen likaså.

Färgen tar plats

Eleonor är inte rädd för färger, tvärtom. Färgerna tar plats, och det finns både ljus och mörker. Ytterligare genomträngande intryck gör intensiteten, kraftfullheten, som även innehåller melankolin.

Hon uttrycker det själv så här i en utställningsbroschyr från Galleri Skeppsta hytta, 2014.

”Jag målar med magen. Intuitivt, kladdigt. Samtidigt extremt målmedvetet och noggrant. Någon har sagt att jag är brutal med färgerna. Själv hävdar jag att jag låter färgerna få tala. När målningen är färdig känner jag det i hela kroppen, Ett rus. Målningen står nu helt för sig själv. Lugnt och självklart berättar den sitt budskap till alla som vill lyssna.Ibland är processen lugn och följer stillsamt sin tydliga väg mot klarhet. Andra gånger är det ett kämpande med att hitta det rätta uttrycket och jag tvingas möta mig själv i tvivel och självkritik. Vid vissa tillfällen har jag lämnat mitt arbete i frustration och ilska för att senare återvända till ett färdigt verk. Tiden hade löst gåtan åt mig.”

Det finns en filosofisk grundton hos Eleonor. Att gå så långt som till att namnge denna filosofi vore att låsa snarare än att öppna upp. Jag uppfattar dock en inre bestämdhet när det gäller just att söka, att vara öppen med sig själv och mot sig själv i sitt skapande. Mod och sårbarhet.

Det bästa sättet att uppfatta Eleonor som konstnär är förstås att ta del av hennes konst.

Text och bild (om inte annat framgår): Malou Warren

Fakta Eleonor Röding Thunholm

Utbildningar

 Rudolf Steinerhögskolan Järna. 3 år, Genusvetenskap, Södertörns högskola Flemingsberg, 1 år, KIS, Konstskolan i Stockholm, 1 år

Utställningar i urval

Liljevalchs Vårsalong 2015, Inälvorna, Galleri Kretsen, Södertälje, 2014, Skeppsta hytta, Gnesta, 2014, Galleri Kretsen, Södertälje, 2013, 2011, Sörmlandssalongen Södertälje Konsthall, Sörmlandssalongen Sörmlands museum, Nyköping, Sörmlandssalongen Eskilstuna museum

Eleonor är representerad i

Nyköpings kommun, Trosa kommun, Sörmlands museum

Stipendier

Nyköpings Konstförenings kulturstipendium

Medlem i

HKK, Huddinge Konstnärsklubb sedan ?
Kretsen, Södertälje Konstnärskrets