Program

Program våren 2018

Programmet kan laddas ned genom att klicka på länken: HKKV Vår 2018 .

Programmet innehåller aktuella utställningar samarrangerade av Huddinge Konstnärsklubb, HKK, och Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, HKKV. Dessutom HKKVs konstnärsaftnar, ateljébesök, konstvandringar mm.

Samtliga utställningar (såtillvida inget annat framgår ) äger rum i Flygeln, Fullersta gård, Fullerstagårdsväg 18 i Huddinge. Pendeltåg till Huddinge station. promenad 400 meter.

Öppettider i Flygeln är lördag-söndag 12-16 (såtillvida inget annat framgår). För eventuella sena ändringar i utställningsprogram eller tider hänvisar vi till nyheter på vår egen hemsida eller till Huddinge Konstnärsklubbs hemsida www.huddingekonstnarsklubb.se