Program

Program våren 2019

Programmet kan laddas ned genom att klicka på länken: HKKV program Vår 2019

Programmet innehåller aktuella utställningar samarrangerade av Huddinge Konstnärsklubb, HKK, och Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, HKKV. Dessutom HKKVs konstnärsaftnar, ateljébesök, konstvandringar mm.

Samtliga utställningar (såtillvida inget annat framgår ) äger normalt sett rum i Flygeln, Fullersta gård, Fullerstagårdsväg 18 i Huddinge. Pendeltåg till Huddinge station. promenad 400 meter.

Eftersom Flygeln renoveras under 2019 så finns utställningarna tills vidare i Galleri Garaget intill Fullersta gård.

Öppettider är lördag-söndag 12-16 (såtillvida inget annat framgår). För eventuella sena ändringar i utställningsprogram eller tider hänvisar vi till vår hemsida under nyheter.