Bokrelease! 29/9 kl 13.00 i Flygeln till Fullersta gård

I samband med invigningen av HKKs 30-årsjubileumsutställning släpps också jubileumsboken ”123 utställningar – Adjö Fullersta Bio – Goddag Flygeln – Fullersta Bio Konsthall 2010-14 – Flygeln Fullersta Gård 2014-18″.

Välkomna!

Boken är en fortsättning på ”155 utställningar i Fullersta bio Konsthall 1996-2009”. Nu med komplett register fr o m 1996.  

Foto: Olle Magnusson. Layout: A Gunnar Lundkvist / Erika Eklund Wilson. Utgivare:  HKK & HKKV/Huddinge KonstnärsKlubbs Vänner

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bokrelease! 29/9 kl 13.00 i Flygeln till Fullersta gård

HKK 30 år! Välkommen till vernissage för HKKs jubileumsutställning 29 september!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för HKK 30 år! Välkommen till vernissage för HKKs jubileumsutställning 29 september!

Se SEBs nya konstsamling 26 september kl 17!

Medlemmarna i HKKV är inbjudna att besöka SEB:s nya huvudkontor i Solna –  utsett 2017 till Sveriges snyggaste kontor.

SEBs nya kontor

Hit har ca 5000 SEB-medarbetare flyttat under 2017 och 2018. Vi kommer att få se SEBs nya konstsamling med många moderna verk. Under de senaste åren har man sålt av en del av sin gamla konstsamling och satsat 50 Mkr för att köpa in ny konst bla av Caisa von Zeippel

Missa inte detta tillfälle!

Tid: Onsdagen den 26 september kl 17.00. Vi träffas vid Solnas pendeltågstation norra utgång, den mot ”Mall of Scandinavia , kl 16.45. Den som åker bil kan komma direkt till huvudentrén Stjärntorget 4 i Solna.

Föranmälan krävs! Anmäl senast den 21/9 till renee@fougstedt.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Se SEBs nya konstsamling 26 september kl 17!

Höstprogrammet ute!

HKKVs program för hösten har skickats ut till alla medlemmar. Du kan också ladda ned det här HKKVprogram_ht18_webbversion.

Flera spännande och unika studiebesök erbjuds. Vi får bland annat se SEBs nya konstsamling den 26 september samt Konsten i Nya Karolinska Sjukhuset.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Höstprogrammet ute!

Välkommen till hösten första utställning! Vernissage lördag 25 augusti kl 12-16

Varmt välkomna tillbaka för en ny höst med Huddinge Konstnärsklubbs Vänner! Som framkommit i ett mail från föreningens ordförande Renée Fougstedt så blir det en lite annorlunda höst. HKKs flygel behöver renoveras pga mögelangrepp under hösten. I flygeln kommer därför endast två utställningar i höst att äga rum.

Dels den utställning som startar på lördag av Anne-Mona Kåstad ”Talande trä & Berättande måleri” och pågår fram till den 9 september och inte minst HKKs jubileumsutställning som har vernissage den 29 september i samband med 1000 meter konst. Mer information om denna kommer! Förhoppningen är att utställningsverksamheten kan starta till våren igen – men det får vi veta så småningom när Huddinge Samhällsfastigheter drar igång jobben och kan ge oss en prognos.

Men detta betyder inte att Vänföreningens aktiviteter minskar! Höstprogrammet fastslås i början av september och vi återkommer med detta via mail, hemsida och Facebook så snart det är klart.

Avslutningsvis! Välkomna till vernissagen ovan den 25 augusti kl 12-16. Ni kan då också passa på att se Fullersta gårds nya utställning ”Artefakter” av Åsa Jungnelius som pågår 18 augusti – 4 november.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till hösten första utställning! Vernissage lördag 25 augusti kl 12-16

Välkommen till vernissage lördag 26 maj kl 12-16!

Välkomna till vårens sista utställning som bjuder på högintressant innehåll. På entréplanet ställer konstnären Ermias Ekube ut. Ermias är från Eritrea och bor i Sverige. Han är målare, skulptör och poet. Ermias Ekube har haft utställningar både i Afrika och Europa och arbetar gärna med gestaltning av människan. PÅ övre planet hittar du HKK-konstnären Svenerik Jakobsson som visar grafik och skulptur bl a av djur som han möter i vardagen.

Utställningen är öppen lördagar och söndagar 26/5 -17/6  kl 12-16

Plats : Flygeln till Fullersta gård, Fullerstagårdsväg 18 (ca 5 min från Huddinge C)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till vernissage lördag 26 maj kl 12-16!

Glöm inte att bygga ”en himmeli” med Nina Kerola den 6 maj kl 13!

Sista chansen idag att anmäla sig till en unik möjlighet att vara med och bygga en ”Himmeli” med konstnären Nina Kerola i Konstverkstan i Fullersta gård!

Tid: söndagen den 6 maj kl 13 Plats: Konstverkstan, Fullersta gård, Fullerstagårdsvägen 18, Huddinge

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att bygga ”en himmeli” med Nina Kerola den 6 maj kl 13!

Ateljébesök till Magnus Berg 24 maj kl 18.30!

Konstnären Magnus Berg har bjudit in HKKV till sin ateljé på Söder den 24 maj. Missa inte detta unika tillfälle att besöka ett renommerat ateljéhus på Söder!

Tid: Torsdag 24 maj kl 18.30 Plats: Maria Prästgårdsgata 3

Anmälan: Anmäl senast den 22 maj till Renée Fougstedt

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ateljébesök till Magnus Berg 24 maj kl 18.30!

Välkommen till konstnärssamtal med Håkan Bull 7 maj kl 19

På måndag 7 maj berättar HKKs ordförande Håkan Bull om sitt konstnärskap samt visar sin utställning ”Solariskt sjögräs”. Leder samtalet gör Madeleine Engfeldt-Julin, HKKV. Vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast 5 maj till Renée Fougstedt

Tid : 7 maj klockan 19.00 Plats: Flygeln, Fullersta gård, Fullerstagårdsväg 18, Huddinge 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till konstnärssamtal med Håkan Bull 7 maj kl 19

Är kultur viktig?

 Torsdag 19/4 ägde HKKVs och föreningen Huddinge Kulturhus politikerdebatt rum. Drygt trettio personer hade samlats för att få del av Huddinges politikers tankar kring kommunens kulturpolitik.

På scen fanns Love Bergström,(m), Lisa Alexandersson (c),Vibeke Bildt (L),  Jonatan Spejare (V) Rasmus Lenefors (s), Dennis Åström Ullström (kd), Lars Björkman (hp) samt moderatorn Madeleine Engfeldt-Julin, HKKV.

Samtliga politiker tyckte att kulturverksamhet är viktig men ingen utom s och v var beredda att satsa ytterligare resurser.  Man ska vara medveten om att Huddinge ligger långt från toppen när det gäller satsningar på kulturverksamhet. Huddinge ligger på 24:e plats av 26 kommuner i Stockholms län när det gäller anslag till kulturverksamheten(2016). Kommunens nettokostnad per invånare har stadigt sjunkit från 2013 och när det gäller andel av totala verksamhetskostnader ligger Huddinge sämst till i hela länet 1,3%.

Nytt kulturpolitiskt program

Samtidigt har man inom kommunen tagit fram ett nytt kulturpolitiskt program som ska gälla 2018-2023. Ett program som ska klubbas i maj i år. Det är ett ambitiöst program som ska gälla alla förvaltningar. I programmet beskrivs bl a  kulturverksamheternas roll för att uppfylla Huddinges vision – nämligen att Huddinge ska vara ”en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo i, besöka och verka i”.  Kulturens roll beskrivs enligt följande;  ”Såväl det strategiska kulturarbetet som kulturverksamheterna i Huddinge bidrar till uppfyllandet av visionen genom att vara medskapande till socialt hållbara platser att leva, studera, arbeta och tillbringa sin fritid på. Kultursektorn erbjuder, tillsammans med föreningslivet och folkbildningen, ett brett och tillgängligt utbud med hög kvalitet och kreativitet som främjar delaktighet och tillit. Kulturella mötesplatser är en grundförutsättning för en levande och dynamisk kommun.” I kommunens budget för 2018  finns dock inte några ytterligare resurser än tidigare  annat än att förvaltningen  får tillgodogöra sig de pengar som kommer in från de nyligen införda föreningstaxorna för drift och bemanning av nämndens tillkommande anläggningar.

När ekonomin kom på tal sa flera debattdeltagare att kulturen ofta får stryka på foten för andra behov som bedömdes viktigare. Endast s och v var beredda att satsa mer resurser på kulturen.Rasmus Lenefors (s) talade om kulturens roll som ett mått på samhällets välstånd. Han ville bl a se att man ger mer resurser till kulturen samt att 1%-regeln införs och att de lokala konstnärerna ska ha förtur till kommande offentliga konstuppdrag.  Något som socialdemokraterna före debatten gått ut med i ett pressmeddelande. Det kan tilläggas att flera av debattdeltagarna uttryckte sitt stöd för 1%-målet. Vibeke Bildt (l)  som är nämndens ordförande mfl underströk vikten av att använda de pengar som finns på bästa sätt dvs så effektivt som möjligt. Föreningarna uppmanades dels att söka arrangemangsbidrag men också att söka bidrag från andra håll. Kommunen kunde vara behjälplig om man vill söka EU-bidrag.

Stödjer sig på ideella krafter

En diskussion utspann sig kring de insatser som den ideella sektorn gör. Kommunen har lagt ut en del av de arrangemang som man ansvarade för tidigare till föreningarna. Detta har både goda och dåliga sidor. Det för med sig större ansvar för föreningarna med mer ”gratis” tid som man får ägna åt arrangemangen, en osäkerhet när det gäller medel men samtidigt ett större engagemang hos föreningen som också har friare händer. En bra affär för kommunen så länge som de ideella krafterna kan ställa upp. I detta sammanhang diskuterades problemet med att yngre inte gärna engagerar sig och är beredda att uppoffra sin lediga tid på samma sätt som den äldre generationen. Flera föreningar var missnöjda med att kommunen tagit bort servicen med affischering i hela kommunen. Anslagstavlorna ser nu bedrövliga ut och ytterligare tid måste läggas på att ha koll att föreningens affischer verkligen sitter uppe och inte rivits ner t ex. Däremot tyckte man att föreningscentret med kopiator i centrala Huddinge var bra även om även detta tar av den ideella tiden jämfört med att hämta en färdig trycksak hos tryckeriet som tidigare.

Kulturhus?

Under debatten berördes också de kreativa näringarna i kommunen. Något som politikerna ville stödja i samarbete med näringslivsavdelningen i kommunen. Flera av partierna har ifört fram idén om ett kulturhus. Det senaste har varit att upprätta ett kulturhus som en del av förslaget till uppförande av Operans och Dramatens verkstäder i Flemingsberg. Det slaget är troligen över. Det ser ut som om att det är Sundbyberg som går segrande ut striden. Tittar man i statistiken ligger Sundbyberg på 4:de plats i länet när det gäller satsningar på kultur och satsar 2,8% av sina totala verksamhetskostnader, dvs mer än dubbelt så mycket än Huddinge, på kultur. Det är inte sagt att detta har något samband men man kan ju ta sig en funderare…

Både publik och politiker var avslutningsvis överens om att debatten fört det goda med sig att även om man inte tycker lika så är det värdefullt att lyssna på varandra och få kontakt. Så varför inte upprätta ett föreningsråd i kommunen?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Är kultur viktig?