HKK

Huddinge Konstnärsklubb

Huddinge KonstnärsKlubb/HKK är en organisation och mötesplats för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun.

Medlemmar ur Huddinge Konstnärsklubb utanför HKKs utställningslokal Flygeln, Fullersta gård i Huddinge

Medlemmar ur Huddinge Konstnärsklubb utanför HKKs utställningslokal Flygeln, Fullersta gård i Huddinge

Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet. HKK består idag av drygt 30 konstnärer.

HKK driver utställningsverksamhet i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och det kommunala fastighetsbolaget Huge. Här bedrivs en verksamhet med inhemska och utländska utställare riktad till och för Huddingeborna.

Mer om konstnärerna i Huddinge Konstnärsklubb kan du läsa här

Se också Månadens HKK-konstnär

HKKs styrelse 2016

Ordförande: Håkan Bull – 070-878 99 98
Vice ordförande: Camilla Jüllig – 070-661 99 01
Sekreterare: Jan Jeanson – 070-646 55 20
Kassör: Kim Stensland – 070-491 65 04

E-post: info@huddingekonstnarsklubb.se

Hemsida: www.huddingekonstnarsklubb.se