HKK

Huddinge Konstnärsklubb

Huddinge KonstnärsKlubb/HKK är en organisation och mötesplats för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun.

Medlemmar ur Huddinge Konstnärsklubb utanför HKKs utställningslokal Flygeln, Fullersta gård i Huddinge

Medlemmar ur Huddinge Konstnärsklubb utanför HKKs utställningslokal Flygeln, Fullersta gård i Huddinge

Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet. HKK består idag av drygt 30 konstnärer.

HKK driver utställningsverksamhet i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och det kommunala fastighetsbolaget Huge. Här bedrivs en verksamhet med inhemska och utländska utställare riktad till och för Huddingeborna.

Se  Månadens HKK-konstnär

HKKs styrelse 2019

Ordförande: MoonKee Horne
Vice ordförande: Kim Stensland
Sekreterare: Hanna L Herder
Kassör: Kim Stensland

Ledamöter: Pamela Wilson, Kåre Frenning

E-post: info@huddingekonstnarsklubb.se

Facebook: leta efter Huddinge Konstnärsklubb