Bli medlem

Medlemskap

Välkommen som medlem i Huddinge Konstnärsklubbs Vänner!

Medlemsavgiften är 200 kronor per år och kan lösas i samband med utställningar. Du kan också sätta in medlemsavgiften på Plusgiro 23 36 08-9. Märk talongen med HKKV och uppge namn, adress, telefon och e-postadress. Som medlem kan du ta del av ett antal medlemsförmåner

Vi finns på internet och på Facebook:

Vår hemsida : www.hkkvanner.se

Vår Facebooksida: Sök efter gruppen  HKKVÄNNER på Facebook. Den är endast till för medlemmar i HKKV och HKK.